Tap to unmute

พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ | The Royal Coronation Ceremony

แชร์
ฝัง
 • เผยแพร่เมื่อ 4 พ.ค. 2019

ความคิดเห็น • 1 596

 • ROYAL THAILAND
  ROYAL THAILAND  2 ปีที่แล้ว +64

  5 May 2019
  His Majesty King Vajiralongkorn of Thailand has granted the designation of the new titles and order of precedence of the current members of the Royal Family on the coronation on 5 May 2019.
  1. His Majesty King Vajiralongkorn (Rama X)
  2. Her Majesty Queen Suthida Bajarasudha Bimollaksana
  3. Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother
  4. Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
  5. Her Royal Highness Princess Chulabhorn Walailak
  6. Princess Ubolratana Rajakanya
  7. Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha
  8. Her Royal Highness Princess Sirivannavari
  9. His Royal Highness Prince Dipangkorn Rasmijoti
  10. Her Royal Highness Princess Soamsawali
  11. Her Royal Highness Princess Siribha Chudhabhorn
  12. Her Royal Highness Princess Adityadorn Kitikhu
  วันที่ 5 พฤษภาคม 2562
  การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มีพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
  ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  "โดยที่ทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงสมเด็จพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร แม้ระยะเวลาจะล่วงเลยมาจวบจนปัจจุบัน ในศุภสมัยอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ สมควรจะได้สนองพระเดชพระคุณถวายพระเกียรติยศให้ปรากฏแผ่ไพศาลยิ่งขึ้น ด้วยมีพระราชหฤทัยระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมชนกนาถ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมชนกนาถตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า"
  "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร"
  ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  “โดยที่ทรงพระราชดำริด้วยพระราชหฤทัยประกอบด้วยพระกตัญญูกตเวทิตา ระลึกถึงพระเดชพระคุณ สมเด็จพระบรมราชชนนี มีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาธิคุณ เสด็จออกสอดส่องดูแลทุกข์สุขของราษฎรทั่วทุกแห่งหนแม้ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งยวด โดยทรงดำเนินพระราชจริยวัตรด้วยพระราชปณิธานแห่งธรรมราชินี ในศุภสมัยอันเป็นมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ สมควรจะเฉลิมพระเกียรติยศสนองพระคุณตามโบราณราชประเพณี อันจะอำนวยสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแด่พระองค์ และสยามรัฐสีมาอาณาจักร จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนี ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า"
  " สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"
  “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี”
  "สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี"
  "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ"
  "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี"
  "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา"
  "สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร"
  "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์"
  "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ"

  • administration Sahel Sahara tv
   administration Sahel Sahara tv 2 หลายเดือนก่อน

   Sahel Sahara pour prince bo

  • Mary Reilly
   Mary Reilly 3 หลายเดือนก่อน

   Amazing but I have one question, why did one of the Princesses on the list didn't get a Royal Highness title, just Princess?

  • Saulo Araujo
   Saulo Araujo 4 หลายเดือนก่อน +1

   🤔Tell me by what POWER Yeshua(Jesus) raised LAZARUS from the DEAD, The Old Widow only Son, and the Daughter of Ruler of the Pharisees. both back to LIFE.
   Elijah pray to the LORD to revive the child. 1st Kings 17:21-23.
   Elisha pray to the LORD to revive the child. 2nd Kings 4:20,21,30-35.
   JESUS(Yeshua Hamashiach) said to dead LAZARUS in the tomb: " Lazarus come out" John 11:39-44.
   JESUS said to the Old Widow dead Son, "Young man, I say unto you, Arise". Luke 7:12-15.
   JESUS said to the Ruler of the pharisees dead Daughter. "Maid, Arise". Luke 8:49-55.
   ELIJAH(John Baptist) came preaching "REPENT:the kingdom of Heaven is at hand". Matthew 3:2/Mal 3:1/4:5
   YESHUA(Jesus) came preaching "REPENT: the kingdom of Heaven is at hand," Matthew 4:17/Mal 3:1
   REPENT of your sin, and call upon the LORD(YHWH) and BELIEVE JESUS his Messiah that he SENT and gospels. Acts 2:38/John 3/16
   JESUS CHRIST, the Son of David, the Son of Abraham, the Son of God. Matthew 1:1/Proverbs 30:4
   1st chronicles 17:12-14.
   Genesis 17:1-8.
   The LORD(YHWH) bless you and save your Soul. Ezq18:4,21-23,27.

  • Jenvlogs
   Jenvlogs 5 หลายเดือนก่อน

   Beautiful & unique! Keep this cuIture alive! Respect!

  • تعليم معدات ثقيلة Learn to drive
   تعليم معدات ثقيلة Learn to drive 5 หลายเดือนก่อน

   Here learn to drive 🚜☘️☘️☘️☘️🚜☘️🚜☘️🚜☘️🚜

 • Wandaka
  Wandaka 5 หลายเดือนก่อน +54

  I really wish there will be subtitles that explain this whole amazing process. What a beautiful ceremony! ❤️

 • Sam
  Sam หลายเดือนก่อน

  So deeply touched to see the ceremony even though I don’t understand the language as a human I do sense the deep respect bestowed to elders and their position within the Thai culture..

 • Mr. W
  Mr. W หลายเดือนก่อน +7

  Tradition always represent culture… and it is always awesome….i wish you could put some subtittle into ur video🙏🙏

 • ศิริพร จินดาวงษ์
  ศิริพร จินดาวงษ์ 2 ปีที่แล้ว +14

  ์น้อมกราบ ขอพระองค์พระราชวงศ์จักรี พระมิ่งขวัญของคนไทยทั้งแผ่นดิน ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ

 • Mikasa
  Mikasa 4 หลายเดือนก่อน +13

  I've watched lot of old traditional Korean/Japanese dramas so i think it's similar to how they greet their Kings & Queens. Like bowing head, non-royal people sitting on the floor etc. It's interesting to seeing such tradition.

 • Peter Limbong Adventure
  Peter Limbong Adventure 3 ปีที่แล้ว +51

  I just visited Thai for a second time.
  And yes, it's beautiful

  • Rio Herwindo
   Rio Herwindo 6 หลายเดือนก่อน

   😇

  • Infinite
   Infinite 6 หลายเดือนก่อน

   @JESHURUN sorry ain't here for the mere 2k old desert myths.

  • noompop
   noompop 9 หลายเดือนก่อน

   @Lesly
   This cultural ceremony has been observed for more than a centuries. So to those people who say it's slavery, well think again. The royal family helped the country achieved it's full potential economically and still continues to do so. That's why Thai people put so much respect to the royal family. Also, Thailand is the only country in Asia that never colonised by any European countries.

  • noompop
   noompop 9 หลายเดือนก่อน

   This cultural ceremony has been observed for more than a centuries. So to those people who say it's slavery, well think again. The royal family helped the country achieved it's full potential economically and still continues to do so. That's why Thai people put so much respect to the royal family. Also, Thailand is the only country in Asia that never colonised by any European countries.

  • noompop
   noompop 9 หลายเดือนก่อน

   @Lesly
   I love the whole ceremony, full of culture and traditions. Long live the King

 • Pairote Leetavorn
  Pairote Leetavorn 2 หลายเดือนก่อน +6

  OUR THAI CORONATION CEREMONY IS ONE OF THE MOST ELABORATE STATE CEREMONIES IN THE WORLD!
  Our Thai History of ' Cultural & Tradition ' strengthened around 1,000 years since migration from Guangxi, China to this ' Golden Land '. All ceremonies have been developing & improving throughout all these centuries.
  THE THAI PEOPLE ARE PROUD OF OUR KINGDOM OF SIAM (NOW THE KINGDOM OF THAILAND)!
  from my home in ' The City of Angels, Bangkok '

  • john dominic
   john dominic หลายเดือนก่อน

   Yeah, crawling like snakes. Don't you people have spine?????

 • rilis decor
  rilis decor 3 ปีที่แล้ว +13

  Love this culture 😍😍😍

 • Mr.Anant Putthisri
  Mr.Anant Putthisri 9 หลายเดือนก่อน +7

  ขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญ
  ยิ่งยืนนาน อภิบาลปวงข้า
  ประชาไทย ตลอดกาลนาน

 • 1stfiller
  1stfiller 3 ปีที่แล้ว +31

  Unfortunately no subtitles 😔😭 but i love it

 • Cosin San
  Cosin San 3 ปีที่แล้ว +63

  The power of Kingdom is CULTURE... keep your Culture & make a peaceful in the world ! Love Thailand Kingdom From Yogyakarta Kingdom, Indonesia.

  • Muhammad Ramadhan Panjaitan
   Muhammad Ramadhan Panjaitan 4 หลายเดือนก่อน +1

   @When In Doubt Smile Hopefully they get out of the outdated system.

  • Muhammad Ramadhan Panjaitan
   Muhammad Ramadhan Panjaitan 4 หลายเดือนก่อน +1

   @sakurakou2009 In Europe, the monarchy there is a servant.

  • When In Doubt Smile
   When In Doubt Smile 4 หลายเดือนก่อน

   ​@Muhammad Ramadhan Panjaitan always appropriate for them.

  • sakurakou2009
   sakurakou2009 6 หลายเดือนก่อน

   @Muhammad Ramadhan Panjaitan Europe still have royal family and they claim to be advanced and democratic

  • Muhammad Ramadhan Panjaitan
   Muhammad Ramadhan Panjaitan 6 หลายเดือนก่อน +1

   Is this still appropriate? in an era of equal rights.

 • vaira vell
  vaira vell 3 ปีที่แล้ว +35

  wat a tradition with a full of respect on elders..superb

 • Happy Time
  Happy Time 3 ปีที่แล้ว +23

  ขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..🌼☀🌼☀🌼☀🌼☀🌼🌼🌞🌞🌞🌞

 • ตุ๊ต๊ะ’แชนเเนล
  ตุ๊ต๊ะ’แชนเเนล 10 หลายเดือนก่อน +38

  เป็นโบราณราชประเพณีที่สวยงามมากครับ ชื่นชมครับ เมืองไทยเมืองพุทธ เมืองแห่งรอยยิ้มและน้ำใจ🙏🏻🇹🇭❤️

  • Sijo Varghese
   Sijo Varghese 2 วันที่ผ่านมา

   Yes people are walking like snake

  • Exploration unknown 🍁
   Exploration unknown 🍁 4 หลายเดือนก่อน +1

   But Buddha was born in Lumbini??🤔🤔

 • Mr.Anant Putthisri
  Mr.Anant Putthisri 16 วันที่ผ่านมา

  ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
  พระบุญญาธิการ เกริกกล้า
  พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล

 • Warawut Joompong
  Warawut Joompong 29 วันที่ผ่านมา +1

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • Dil TV
  Dil TV 2 ปีที่แล้ว +12

  Very beautiful i love Thailand my favorite💞💞 country im from sri lanka

 • Parichat Boutongboon
  Parichat Boutongboon 4 หลายเดือนก่อน +9

  I love my country, I love my culture

  • OniS Cesar
   OniS Cesar 21 วันที่ผ่านมา

   Seu país é uma vergonha. As pessoas rastejam como vermes para ter audiência com o rei. Que lixo.

  • Sam
   Sam หลายเดือนก่อน

   Please explain what is happening as you understand the language...and who is who..🙏🙏

  • Me
   Me 4 หลายเดือนก่อน +1

   May triple gems bless you 🙏🙏🙏
   Namo Buddhaya ☺🙏

 • Rudolph the Red-Nosed Cat
  Rudolph the Red-Nosed Cat 6 หลายเดือนก่อน +5

  An impressive ceremony!

 • Piriyakorn Panudom
  Piriyakorn Panudom 10 หลายเดือนก่อน +5

  ขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • โอภาส ทองฉาย
  โอภาส ทองฉาย 20 วันที่ผ่านมา

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • Shani Victory
  Shani Victory 2 ปีที่แล้ว +35

  I love their Buddhist worshipping.im a Buddhist .and I'm from Sri Lanka

  • Ty Ty
   Ty Ty 8 หลายเดือนก่อน +1

   បាទ

 • Nonny Jame
  Nonny Jame 3 ปีที่แล้ว +116

  พระองค์ภามีพระกริยานุ่มนวล แต่ทรงไว้ด้วยพระเกียรติยศและความสง่างามยิ่ง ขอทรงพระเจริญ

  • Nee Asree
   Nee Asree 3 ปีที่แล้ว +1

   บาบอดิง

 • สมบูรณ์ โคระดา
  สมบูรณ์ โคระดา 8 หลายเดือนก่อน +1

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • Benjeva Rodesha
  Benjeva Rodesha 5 หลายเดือนก่อน +3

  So much devotion. Amazing.

 • Sam Choi
  Sam Choi 4 หลายเดือนก่อน +1

  That was such a beautiful room, the art on the wall is amazing!

 • b.b.a na na
  b.b.a na na 3 ปีที่แล้ว +15

  💜💛สมเด็จพระเทพฯ ทรงพระเจริญ 💜💛

 • 왕만두
  왕만두 3 ปีที่แล้ว +38

  I don’t know your language totally...but I went Thailand last year, it’s a beautiful and charming country, hope i could visit there again.

 • มทบ.16
  มทบ.16 2 ปีที่แล้ว +4

  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
  มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 • Mr.Anant Putthisri
  Mr.Anant Putthisri 2 หลายเดือนก่อน

  รักและเทิดทูนสถาบันพระมหา
  กษัตริย์ บรมมหาราชจักรีวงศ์
  ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  สมเด็จพระบรมราชินีฯ
  พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
  ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
  พระบารมีแผ่ไพศาล

 • มทบ.16
  มทบ.16 2 ปีที่แล้ว +10

  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
  มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 • Mmm Nnn
  Mmm Nnn หลายเดือนก่อน +1

  Астахвируллах аузбиляхи шаитанирожим ширк куфр Аллаһ сақтасын адаспаңдар

 • Thai Kim
  Thai Kim 3 ปีที่แล้ว +10

  🙏🙏🙏😍ทรงพระองค์เจริญ

 • Maylin BK
  Maylin BK 3 ปีที่แล้ว +38

  Beautiful king and Queen 💕

  • Jinggo Mengol
   Jinggo Mengol 3 หลายเดือนก่อน

   now they dont have queen, coz king rama x in currently no wife

 • thorm son
  thorm son 3 ปีที่แล้ว +12

  I love your language,I don't understand but so sweet, and I love your culture it so beautiful

  • ka151515
   ka151515 ปีที่แล้ว +1

   each of thai royal family members got promoted to new higher rank after new king's coronation

 • Reddy Marri
  Reddy Marri 3 ปีที่แล้ว +21

  amazing respect for king and and the family , ASTONIshing rituals, no doubt Thailand is a cool country

 • Queen's Gamers
  Queen's Gamers 3 ปีที่แล้ว +12

  Greetings are always for the king and kingdom of Thailand

 • Keith Danvers-Colquhoun
  Keith Danvers-Colquhoun 2 ปีที่แล้ว +28

  The Thais are a lovely race, and above all are most respectful to others, as well as their Royal family . God bless the new King & Queen, and the entire Thai race.
  I love Thailand, culture, people, and food.

  • Daniel 1
   Daniel 1 29 วันที่ผ่านมา

   they are respectful to their royal family because the law requires it

 • Joshua Lim
  Joshua Lim 2 ปีที่แล้ว +37

  I love the whole ceremony, full of culture and traditions. Long live the King.🙏

  • Poke​ go
   Poke​ go หลายเดือนก่อน

   @Amadeus laugh about your dad face555+

  • Amadeus
   Amadeus 6 หลายเดือนก่อน +1

   laugh

  • Kittipong Jansuwan
   Kittipong Jansuwan ปีที่แล้ว +2

   ขอให้พระองศ์ทรงพระจะเจริญทุกพระองศ์

 • เค โมบาย
  เค โมบาย 10 หลายเดือนก่อน +2

  ขอทุกพระองศ์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • ratanaporn chantoob
  ratanaporn chantoob 3 หลายเดือนก่อน

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • lucy lere
  lucy lere 3 ปีที่แล้ว +1

  I love it

 • มทบ.16
  มทบ.16 2 ปีที่แล้ว +6

  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
  มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 • Winai อยู่เย็น เป็นสุข
  Winai อยู่เย็น เป็นสุข 3 ปีที่แล้ว +20

  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
  มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

  • fitri
   fitri 2 ปีที่แล้ว

   Wawh besnya adat tailenpun sangat sayang menyayang,

 • susan Aparecida
  susan Aparecida 10 หลายเดือนก่อน +10

  Adorai somente ao Senhor seu Deus criador dos céus e da terra

  • Valdeci Alves De Carvalho
   Valdeci Alves De Carvalho 8 หลายเดือนก่อน +3

   Não gosto,mesmo que seja cultural.essa submissão de um ser humano a outro nessa proporção ridículo nos dias atuais.

 • Muhamad Ibrahim
  Muhamad Ibrahim 2 ปีที่แล้ว +17

  Love to Thailand from people of Surakarta Hadiningrat Kingdom, Jawa, Indonesia

  • Muhamad Ibrahim
   Muhamad Ibrahim 6 หลายเดือนก่อน

   @Intriguing Facts not sultanate but sunanate

  • Muhamad Ibrahim
   Muhamad Ibrahim 6 หลายเดือนก่อน

   @Bintang satriaaa saged mas

  • Intriguing Facts
   Intriguing Facts 6 หลายเดือนก่อน

   Sultanate....not kingdom

  • Bintang satriaaa
   Bintang satriaaa 10 หลายเดือนก่อน

   Saget boso jowo mas?

 • KimLy Hong
  KimLy Hong 3 ปีที่แล้ว +19

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ ทุกพระองค์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 • Punyawee Kaenklang
  Punyawee Kaenklang 7 วันที่ผ่านมา

  รักทุกพระองค์เพค่ะ ขอทุกพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเพค่ะ และทรงพระเกษมสำราญตลอดไปเพค่ะ

 • อัจฉรา แสงทองอร่าม

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญทุกๆพระองค์

  • Geek
   Geek 11 หลายเดือนก่อน

   ใคร

 • tukta M
  tukta M 3 ปีที่แล้ว +16

  ขอทรงพระเจริญทุกพระองค์🙏🙏🙏

 • Mr.Anant Putthisri
  Mr.Anant Putthisri 7 หลายเดือนก่อน

  ขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญ
  ยิ่งยืนนาน พระบารมีแผ่ไพศาล
  บรืบาลปวงข้า ปกเกล้าปกเกศ
  เป็นร่มโพธิ์ทองของพสกนิกร
  ตลอดกาลนาน เทอญ

 • Mr.Anant Putthisri
  Mr.Anant Putthisri 6 หลายเดือนก่อน +1

  ขอพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
  เจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ
  ยิ่งยืนนาน พระบรมเดชานุภาพ
  แผ่ไพศาล

 • น ริน
  น ริน 2 ปีที่แล้ว +33

  เราชอบพระราชินี ทรงงามมาก

 • AISHAH YUSOF
  AISHAH YUSOF 3 ปีที่แล้ว +31

  Give respect and you will be respected. I am touched by the queen's show of respect and humbleness.

  • ด๊ะ อารี
   ด๊ะ อารี 10 หลายเดือนก่อน +1

   เป็นวันที่เราเกิด้ดืนนี้พอเรเลย 5พค 2608เราถึงมีชื้อไม่เหมือนใครเลยในประเทศนี้เลยไม่ทราบว่าคุณแม่เราไปเอาชื้อใครมาตั่งให้เรานะเราชื่อครีโสภาพัธวดีย์เราก็งงมากนะ

  • Sonny Wharekura
   Sonny Wharekura 3 ปีที่แล้ว +6

   Me too. Its wonderful

 • Shugri Mohamed
  Shugri Mohamed 3 ปีที่แล้ว +49

  Thailand's KINGDOM is the greatest KINGDOM'S in the world. Wow! I love the way you respect you're kingdom😍 Thailand long live.......

  • Poke​ go
   Poke​ go หลายเดือนก่อน

   @f T Thai king is the best

  • 1stfiller
   1stfiller 3 ปีที่แล้ว +1

   Same hereee

  • f T
   f T 3 ปีที่แล้ว +3

   What ? Did you understand what you said? Greatest for what aspect? People rolling on the floor like an animals? What your kings do to the world that he consider the greatest .

  • Pong Pang
   Pong Pang 3 ปีที่แล้ว +2

   Thank you so much.🇹🇭

 • Lazaro Cedeno
  Lazaro Cedeno 6 หลายเดือนก่อน +1

  Majestic Splendor. Beautiful. Thanks. Great Thailand and its people.

 • ชนะพล ยอดชาย
  ชนะพล ยอดชาย ปีที่แล้ว +6

  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงแย้มพระสรวล เมื่อทรงเห็นหลานๆได้รับการสถาปนาและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูง🙏💜💜💜🙏

 • Cheng Yu
  Cheng Yu 4 หลายเดือนก่อน +1

  Long life king Rama

 • Mr Nomad
  Mr Nomad 2 ปีที่แล้ว +17

  Hello idont understand Your language but i like Your Great cultural ceremony best wishes to Samrat (King) Maharaj and Bhumibol and Royle Family love frm india

  • ka151515
   ka151515 ปีที่แล้ว +4

   royal family members got promotion to higher rank after king'scoronation.

  • Fatuushabdirashid04 Tuush
   Fatuushabdirashid04 Tuush 2 ปีที่แล้ว

   Fac

 • บดินทร์ สระทองคุ้ม
  บดินทร์ สระทองคุ้ม 3 ปีที่แล้ว +14

  ขอหัยพระองค์ ทรงพระเจริญ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 • ดก ดก
  ดก ดก ปีที่แล้ว +16

  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์

 • РУСТ
  РУСТ 3 หลายเดือนก่อน

  Красиво👍

 • Rozita
  Rozita 5 หลายเดือนก่อน

  Beautiful wow 🙏🏼🙏🏼🙏🏼😍💕

 • Global_777
  Global_777 3 ปีที่แล้ว +36

  I love Thai culture,

 • AUM
  AUM หลายเดือนก่อน +1

  ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ❤

 • Ballena Mark
  Ballena Mark 3 ปีที่แล้ว +14

  I love to be a royal noble in this country....they've save the tradition that you will kneel before me cos I am Noble.....it is really awesome

 • Osman Yegin
  Osman Yegin 3 ปีที่แล้ว +5

  HARİKA ..
  Dünya insanları seyretsin de öğrensin SAYGI nasıl oluyor...

  • apur cun
   apur cun 8 หลายเดือนก่อน

   mal. ?????
   🅾️®️🅾️S🅿️👙

 • 韩
   10 หลายเดือนก่อน +1

  ขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • Wahyu Bagiana
  Wahyu Bagiana 4 หลายเดือนก่อน +1

  Beautiful culture

 • Fisho Mobile
  Fisho Mobile 3 ปีที่แล้ว +15

  ขอพนะองค์สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ประเทศไทยไปนานๆ รักพระองค์เพคะ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 💙🙏

 • Thanisorn Graben
  Thanisorn Graben 3 ปีที่แล้ว +5

  ขอจงทรงพระเจริญ เรารักราชวงศ์ทุกพระองค์ ข้าเจ้าสํานึกในบุญคุณราชวงศ์ทีมีต่อเเผ่นไทยทีข้าเจ้าเกิด

 • piyura yurit
  piyura yurit 2 ปีที่แล้ว +6

  Long live the king and queen

 • Dree Dree
  Dree Dree 3 หลายเดือนก่อน +1

  รักษาเอกราชของประเทศ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

 • สาวเมืองเลย เด้อจ้า

  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญเพค่ะ 🙏🙏🙏

 • Cele brave_11
  Cele brave_11 2 ปีที่แล้ว +1

  Long live the king

 • Kan Lynch
  Kan Lynch หลายเดือนก่อน

  Thank you 🥰🥰🥰💛 🙏 🙏 🙏

 • Anil Ramraj Rajpal
  Anil Ramraj Rajpal 3 ปีที่แล้ว +69

  Long Live The King of Thailand. I understand that Royal family is descendant of King Lord RAMA of India. Love from India.

  • MS
   MS 2 หลายเดือนก่อน

   پادشاهی در تضاد با دموکراسی است در هر جای جهان که باشد .

  • Maulin Agrawal
   Maulin Agrawal 5 หลายเดือนก่อน +1

   That is why they are doing namaskara at his feet… considering him to be the embodiment of Lord Rama

 • มทบ.16
  มทบ.16 2 ปีที่แล้ว +7

  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
  มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 • CARLOS SPINELLI
  CARLOS SPINELLI หลายเดือนก่อน +3

  VIVA O REI!👑. VIVA O REI!👑. TODA. FAMILIA. REAL. DEUS! VOS. ABENÇOEM. SEMPRE. DESEJO QUE. TENHAM. MUITA. SAUDE. A TODOS. ABRAÇOS. BETO. SPINELLI. BRASIL.🇧🇷

  • sxcyoe
   sxcyoe หลายเดือนก่อน +1

   LONG*

 • KKK SSS
  KKK SSS 9 หลายเดือนก่อน +1

  ทรงพระเจริญ🙏🙏🙏🙇

 • ศศิพร ขำยา
  ศศิพร ขำยา ปีที่แล้ว +9

  🇹🇭🙏💛🧡🤎❤️ทรงพระเจริญ💛🧡🤎❤️🇹🇭 ก้มกราบแทบเท้า ฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้ารองบาททุกชาติไป 💙💙
  🇹🇭รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์🇹🇭
  พระราชาผู้ทรงธรรม 💙❤️ ปาฏิหาริย์บนฟากฟ้า 🙏💛 คิดถึงพ่อหลวง💙น้ำตาฟ้า 🙏กราบ ฉันเกิดในรัชกาลที่9🙏

  • Supawich Suesat
   Supawich Suesat 10 หลายเดือนก่อน +1

   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ🇹🇭🇹🇭♥️❤️❤️❤️

 • เที่ยง กาละปักษ์
  เที่ยง กาละปักษ์ 2 ปีที่แล้ว +3

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 • สมฤดี โคกแก้ว
  สมฤดี โคกแก้ว 3 ปีที่แล้ว +12

  รักสมเด็จพระพันปีหลวง มาก ดวงจันทร์

 • Thavorn Noithi
  Thavorn Noithi 3 ปีที่แล้ว +3

  ขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญ

 • น้อย พรหมศรี
  น้อย พรหมศรี ปีที่แล้ว +2

  ทรงพระเจิรญกราบสาธุ🙏🇹🇭

 • Khadija Skandy
  Khadija Skandy 3 ปีที่แล้ว +32

  سبحانك ربي ما أعظمك الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام

  • حكايات نونا ♡ Nona
   حكايات نونا ♡ Nona 3 หลายเดือนก่อน

   الحمدلله أعظم نعمه نعمة الإسلام اللهم احينا وتوفنا وابعثنا على الإسلام واهلينا وذرياتنا والمسلمين اجمعين 🤲🏻🤲🏻🤲🏻🤲🏻

  • mash ana88
   mash ana88 4 หลายเดือนก่อน

   أعوذ بالله تحسهم في ذل ومهانة انظر فقط كيف يسجدون لمخلوق من طين مثلهم من دون الله الحمدلله الذي أنعم علينا بعبادته وحده لا شريك له

  • cahaya hidayah
   cahaya hidayah 2 ปีที่แล้ว

   Na'udzubillah orang kok d sembah"

  • Yasser Adel
   Yasser Adel 3 ปีที่แล้ว +1

   Khadija Skandy فعلا كفر بين

 • Danny Pham
  Danny Pham 8 หลายเดือนก่อน

  👉 🌸❤️🌸🤴👸🙏🙏🙏
  The ceremony look 👀 so solemn and solemn it looks so cute to my eye love 💕 to watching , well , god blessed the whole people in Thailand
  And god blessed the whole people in the world 🌍 too
  Thank you for your it’s a beautiful video clip sir , i love 💕 it’s

 • Poppy Poppy
  Poppy Poppy 3 ปีที่แล้ว +18

  ขอใหประเพณีเหล่านี้ อยู่คู่ประเทศไทยตราบชั่วกาลนาน. งมงามมาก. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • ฟา ร่า
  ฟา ร่า 3 หลายเดือนก่อน

  🙏🙏🙏🙏🙏

 • the brilliance
  the brilliance 3 ปีที่แล้ว +25

  Will be remained very rare footage, can watch royal family ceremony once in my entire life. RESPECT THAI KING AND THEIR ROYAL FAMILY.

  • Poke​ go
   Poke​ go หลายเดือนก่อน

   Thai king is very good

  • DokktorDeth
   DokktorDeth 2 ปีที่แล้ว +2

   I hope you're joking …

 • ณัฐภาคย์ สุขใจ
  ณัฐภาคย์ สุขใจ 9 หลายเดือนก่อน +1

  ขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • Puvitpisit chatmontre
  Puvitpisit chatmontre 8 หลายเดือนก่อน

  ขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญครับ

 • Tabtim Biberger
  Tabtim Biberger 3 ปีที่แล้ว +6

  ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญร์

 • Mr.Anant Putthisri
  Mr.Anant Putthisri 9 หลายเดือนก่อน

  ขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญ
  ยิ่งยืนนาน พระบารมีแผ่ไพศาล
  อภิบาลปกเกศห่มเกล้าเผ่าไทย
  ผู้จงรักภักดี ภายใต้ร่มพระบารมี
  ตลอดกาลนาน ด้วยเกล้าฯ

 • pila JAMPA
  pila JAMPA 3 ปีที่แล้ว +22

  สมเด็จพระราชินีสุทิดา พระสิริโฉม งดงามมาก ทรงนั่งบนพื้น และนอบน้อม ตลอดเวลา รักพระองค์นะเพคะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  • Imyouraixn
   Imyouraixn 3 ปีที่แล้ว +3

   @ron Plengsri เช่นกันคะ

  • Imyouraixn
   Imyouraixn 3 ปีที่แล้ว +3

   ใช่คะ

 • นฤมน ขันทอง
  นฤมน ขันทอง ปีที่แล้ว

  พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเพค่ะ

 • MsThejourney
  MsThejourney 3 ปีที่แล้ว +48

  ❤ทรงพระเจริญทุกพระองค์❤

 • john paul lagasca
  john paul lagasca 3 ปีที่แล้ว +10

  I love the Thai royal family.

  • Phil Collins
   Phil Collins 5 หลายเดือนก่อน

   You are not to smart.

 • HEZÇER  HEZRETGULİYEVA
  HEZÇER HEZRETGULİYEVA 6 หลายเดือนก่อน

  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏